دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای ضد تولید، شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای ضد تولید، شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای ضد تولید، شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, رفتارهای ضد تولید، شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی ,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,رفتارهای ضد تولید,شخصیت , رفتارهای شهروندی سازمانی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 90

رفتارهای ضدتولید به عنوان یک حوزه‌ی مهم به شمار می‌رود که علاقه به این حوزه را در میان پژوهشگران، مدیران و عموم مردم به وجود آورده است. رفتارهای ضدتولید تحت نوشته‌ها و عناوین مختلف و همچنین دیدگاه‌های متنوعی مثل: پرخاشگری[1] (فوکس و اسپکتور،1999: نیومن و بارون[2]، 1997) رفتارهای انحرافی[3] (هالینجر[4]،1988: رابینسون و بنت[5]،1995) رفتارهای تلافی‌جویانه[6] (اسکارلیکی و فوگر[7]،1997) و انتقام[8] (بیس، تریپ و کرامر[9]،1997، به نقل از پرتو،1389) مطالعه شده است.

یک بازبینی از مقیاس‌های گوناگون استفاده‌شده به وسیله‌ی گروه‌های مختلفی از پژوهشگران در همه مطالعاتشان نشان می‌دهد که محتوای هر یک از آن‌ها با مجموعه‌ای از رفتارها همپوشی دارد که شامل کنش‌های ناهمخوانی است که هدف‌های مختلفی را دارند. پژوهشگران در اغلب موارد یک فهرستی از رفتارها را در یک شاخص واحد و یا بیشتر از دو شاخص ترکیب می‌کنند، تمایز تنها بین رفتارهای معطوف به سازمان و معطوف به افراد در سازمان می‌باشد. به عنوان نمونه رفتارهای متفاوتی همچون انتشار شایعات و سرقت از همکاران یا دیر آمدن سرکار و تخریب کردن اموال سازمان در داخل یک شاخص واحد با هم ترکیب شده‌اند. تعدادی از پژوهشگران رفتارهای ضدتولید را به طبقات خاص‌تری تقسیم کرده‌اند (اسپکتور، فوکس، پنی، بروسما و کسلر[10]،2006).

در تمام سازمان‌های بزرگ، تقریباً در هر روز تعدادی از کارکنان دیرتر از موعد مقرر به محل کار می‌روند، برخی از آن‌ها کل یک روز کاری را غیبت می‌کنند و عده‌ای نیز برای همیشه شغل خود را رها می‌سازند. معنای تمام این رفتارها، عدم حضور کارمند در محل کار طی ساعات زمان‌بندی شده یا در اوقات مورد نیاز است، چه این عدم حضور موقتی باشد، مثل تأخیر و غیبت، یا همیشگی مثل رها کردن شغل. اکثر محققان، این رفتارها را پدیده‌ای مرتبط با عوامل دیگر تلقی کرده‌اند، به طور مثال، برخی از پژوهشگران، غیبت و ترک شغل را واکنش‌هایی در برابر نارضایتی شغلی دانسته‌اند. (میترا، جنکینز وگوبتا1992 نقل از اسپکتور2003) هردو رفتار ممکن است یک اقدام واکنشی برای فرار موقتی یا دائمی از موقعیتی باشد که کارمند آن را ناخوشایند می‌داند. نمونه‌های کارمندان خشمگینی که به همکاران و خودشان تیراندازی کرده‌اند، توجه ملی را به خشونت کارمندان جلب کرده است. گرچه این رفتارهای افراطی بسیار نادر هستند و معمولاً به حوزه‌ی روان‌شناسی بالینی یا جرم‌شناسی مربوط می‌شوند، اما رفتارهای کمتر افراطی که می‌توانند خسارت‌هایی بر سازمان وارد کنند، یکی از حوزه‌های مهم روان‌شناسی صنعتی-سازمانی است. رفتارهای شغلی مخرب که غالباً رسانه‌ها آن را «خشم اداری» نامیده‌اند به اقداماتی اشاره دارد که هدف آن آسیب زدن به سازمان و سایر افراد سازمان، مثل همکاران، سرپرستان و مشتریان است. این رفتارها شامل: خشونت، خصومت و بدرفتاری مستقیم با همکاران، تخریب اموال سازمان، اشتباه‌کاری‌های عمدی، سرقت و انزواطلبی است خرابکاری و سرقت را یکی از مشکلات مهم سازمان تشخیص داده‌اند. خرابکاری یعنی تخریب اموال یا کار که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای سازمان دربردارد. (اسپکتور،2006).

[1]Agression

[2]Neumanand Baron

[3]Deviance

[4]Hollinger

[5]Robinson and Bennett

[6]Retaliation

[7]Skarlicki and Folger

[8]Revenge

[9]Bies Tripp and Kramer

[10]SpectorFoxPenneyBruursema & Kessler

فهرست مطالب

رفتارهای ضدتولید

تعاریفی از رفتارهای ضدتولید

رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟

دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران

طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرايز

ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید

بدرفتاری با دیگران

انحراف از تولید

خرابکاری

سرقت

رفتارهای کناره‌گیرانه

پیشایندهای رفتارهای ضدتولید

شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید

طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان

پیامدهای رفتارهای ضدتولید

شخصیت: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

مفهوم شخصیت

نظریه‌های شخصیت

دیدگاه روان‌پویایی

دیدگاه انسان‌گرایانه

دیدگاه روابط بین فردی

دیدگاه یادگیری اجتماعی

دیدگاه شناختی

صفت‌گرایان

ریموند کتل

نظریۀ میدانی لوین

گوردن آلپورت

نظریه آیزنک

نظریه رو

نظریه هالند

رفتار شهروندی سازمانی چیست؟

انواع رفتار شهروندی در سازمان

ابعاد رفتار شهروندی

اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی

چهارچوب‌های مرتبط با رفتار شهروندیسازمانی

تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندیسازمانی

پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه‌ها

ادراک و انصاف و رفتار شهروندی سازمانی

تأثیرات میانجی اعتماد به سرپرست

رابطه با سازه‌های عملکرد

وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی

رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌گرا

کلیات رفتار شهروندی سازمانی

پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

پیشایندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی

رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی

جهت‌گیری جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی

حرفه‌های جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی

پیشایندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی و رابطه انسان و ماشین در ارگونومی:مهندسی فاکتورهای انسانی و رابطه انسان و ماشین در ارگونومی

پاورپوینت فضا در معماری:دانلود پاورپوینت فضا در معماری,مبانی نظری معماری,لزوم فضا در معماری,فضا,دانلود اهمیت فضا در معماری,کاربرد فضا در معماری,معماری,مبانی معماری,پاورپوینت فضا و معماری,پاورپوینت فضا,پاورپوینت معماری,پاورپوینت بررسی فضا در معماری

پاورپونت تحلیل موزه تاریخی یهودیان لهستان:تحلیل موزه یهودیان لهستان، معرفی گروه معماری ، پلان طبقات

پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی(ماشین سلولی):دانلود پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی(ماشین سلولی),پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی,پاورپوینت شهرسازی,CA در مدلسازی شهری,پاورپوینت ماشین سلولی,CA ,مدل های کمی در شهرسازی,Cellular Automata,پاورپوینت مدل CA شهری,پاورپوینت مدل های کمی در شهر

افسردگی در زنان:افسردگی ,زنان

پاورپوینت بررسی افزودنی های بتن:پاورپوینت افزودنی های بتن,دانلودپاورپوینت افزودنی های بتن,دانلود بررسی پاورپوینت افزودنی های بتن,بررسی بتن,پاورپوینت بتن,شیوه افزودنی های بتن,بررسی پاورپوینت افزودنی های بتن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی نظری مادران کودکان کم‌شنوا:مبانی نظری وپیشینه مادران کودکان کم‌شنوا,پیشینه نظری مادران کودکان کم‌شنوا,مبانی نظری مادران کودکان کم‌شنوا, مادران کودکان کم‌شنوا,مبانی,نظری, مادران ,کودکان, کم‌شنوا

پروژه کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو:پروژه کارافرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح توجیهی تاسیس آژانس کرایه خودرو,کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,دانلود پروژه تاسیس آژانس کرایه خودرو,دانلود کارآفرینی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح توجیه فنی تاسیس آژانس کرایه خودرو,توجیه اقتصادی تاسیس آژانس کرایه خودرو,طرح توجیهی,طرح کارآفرینی,طرح اشتغال زایی,طرح درآمدزایی,دانلود طرح توجیهی,د

پاورپوینت قاتلان سریالی:پاورپوینت قاتلان سریالی ,پاورپوینت روانشناسی جنایی,دانلود پاورپوینت قاتلان سریالی ,دانلود پاورپوینت روانشناسی جنایی,دانلود قاتلان سریالی ,دانلود روانشناسی جنایی,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی,قاتلان سریالی

پاورپوینت معرفی چسب بتن، گروت و FRP:چسب بتن,گروت,FRP,پاورپوینت چسب بتن,پاورپوینت گروت,پاورپوینت FRP,دانلود پاورپوینت چسب بتن,دانلود پاورپوینت گروت,دانلود پاورپوینت FRP,چسب بتن، گروت و FRP,پاورپوینت چسب بتن، گروت و FRP,دانلود پاورپوینت چسب بتن، گروت و FRP